Gezondheidsbeleid vraagt om een geïntegreerde aanpak: Het onderscheid tussen preventie en curatieve zorg behoeft heroverweging

Aart Hendriks, Jaap Sijmons, Brigit Toebes

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

De Nederlandse overheid neemt diverse maatregelen op het terrein van preventie. Het vergoeden van curatieve zorg laat zij over aan met elkaar concurrerende particuliere zorgverzekeraars. Deze scheiding van taken is niet effectief en draagt niet bij aan het hoogst haalbare niveau van gezondheid. Maar hoe moet het dan wel? Voortbouwend op het internationaal en grondwettelijk erkende recht op gezondheid onderzoeken de auteurs in deze bijdrage een aantal oplossingsrichtingen. Daarbij gaan ze ervan uit dat de bestaande – ook wettelijke
– scheiding tussen preventie en curatieve zorg achterhaald is.
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNJB 2022/688
Pagina's (van-tot)824-829
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume2022
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 25-mrt-2022

Citeer dit