Gezondheidseffecten van radiofrequente straling.

  Onderzoeksoutput

  1363 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In een poging de concurrentie op het gebied van de mobiele telefonie te stimuleren heeft de Nederlandse overheid vorig jaar een drietal extra licenties voor de exploitatie van een mobiel telefoonnetwerk geveild, hetgeen overigens de staaatskas vele honderden millioenen opleverde. Hierdoor telt ons land inmiddels vijf aanbieders van GSM-telefonie. De nieuwkomers Ben, Dutchtone en Telfort zijn in hoog tempo bezig hun infrastructuur op te bouwen terwijl de al langer actieve KPN Telecom en Libertel bezig zijn hun netwerkcapaciteit aan te passen aan de eisen van de explosief groeiende markt voor mobiele communicatie. De infrastructuur bestaat onder andere uit zogenaamde basisstations welke bij voorkeur op hoge gebouwen of masten worden geplaatst en die bedoeld zijn om het contact te onderhouden tussen de GSM-telefoons en het vaste telefoon-net. Sommige bewoners maken zich ongerust en vragen zich af of de elektromagnetische straling die door de zenders in de basisstations op het dak van hun flat wordt geproduceerd schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Deze bezorgheid valt te begrijpen. In de media verschijnen berichten over mensen die kanker, de ziekte van Alzheimer of andere ernstige kwalen zouden hebben gekregen van GSM-telefoons. Het gebrek aan voorlichting, de overrompelende manier waarop de installaties soms worden geplaatst en het feit dat de overheid de plaatsing van de basisstations niet actief controleert doet bij mensen de vraag rijzen of met hun belang, namelijk veiligheid, wel rekening wordt gehouden. Ondanks het feit dat de overheid bewust een politiek voert die er op is gericht om de aanbieders bij de keuze van lo-caties voor basisstations niet voor de voeten te lopen is het niet zo dat er op het gebied van elektromagnetische straling helemaal geen beleid wordt gevoerd. In een in 1997 verschenen rapport van de Gezondheidsraad zijn een aantal normen geformuleerd die tot doel hebben de bevolking te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van elektromagnetische straling. Deze normen zijn wereldwijd aanvaard en gebaseerd op de resultaten van wetenschap-pelijk onderzoek.
  Originele taal-2Dutch
  Uitgeverijs.n.
  Aantal pagina's0
  ISBN van geprinte versie9036711185
  StatusPublished - 1999

  Citeer dit