Gezondheidsrechtelijke aspecten van corona

A.C. Hendriks*, Paul van Sasse van IJsselt

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)262-281
Aantal pagina's20
TijdschriftTijdschrift voor Constitutioneel Recht
Volume11
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit