GIANT-RESONANCES IN NUCLEI

J SPETH, A VANDERWOUDE

  Onderzoeksoutputpeer review

  200 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)719-786
  Aantal pagina's68
  TijdschriftReports on progress in physics
  Volume44
  Nummer van het tijdschrift7
  StatusPublished - 1981

  Citeer dit