Giften aan afstammelingen en de legitieme: wil de ware legitimaris opstaan?

OnderzoeksoutputAcademic

508 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)25-29
TijdschriftTijdschrift Erfrecht
Volume2018
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2018

Citeer dit