Giften uit het fideicommissair vermogen en de legitieme portie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer10
Pagina's (van-tot)6-10
Aantal pagina's5
TijdschriftFiscaal Tijdschrift Vermogen
Volume2021
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - mrt-2021

Citeer dit