Giorgio Agamben, Homo Sacer. De soevereine macht en het naakte leven

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)114 - 118
Aantal pagina's5
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie
Volume1
StatusPublished - 2004

Citeer dit