Giuliano Salviati, Michelangelo, and the David

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)664-68
TijdschriftThe Burlington Magazine
Volume150
Nummer van het tijdschrift1267
StatusPublished - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit