Glass cliffs are not so easily scaled: ont he precariousness of female CEOs' positions

M.K. Ryan, S.A. Haslam

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)13-16
Aantal pagina's4
TijdschriftBritish Journal of Management
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit