GLASSY DYNAMICS OF PINNED CHARGE-DENSITY WAVES

A ERZAN, E Veermans, R HEIJUNGS, L PIETRONERO

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  19 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)11522-11528
  Aantal pagina's7
  TijdschriftPhysical Review. B: Condensed Matter and Materials Physics
  Volume41
  Nummer van het tijdschrift16
  StatusPublished - 1-jun.-1990

  Citeer dit