Gledalci, kdo so? Demografska analiza gledališkega občinstva v štirih evropskih mestih

Johannes van Maanen, Maja Sorli, Hedi-Liis Toome, Marline Wilders, Joshua Edelman, Attila Szábo, Magdolna Balkanyi

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Samenvatting

  Ko razmišljamo, kako gledališče deluje v družbenem okviru, sta najočitnejši vprašanji, koliko ljudi se poslužuje gledališke ponudbe in, posledično, kateri deli prebivalstva si ogledajo določene tipe gledaliških dogodkov. V članku na obe vprašanji odgovorimo ob primerih madžarskega mesta Debrecen, nizozemskega mesta Groningen, britanske pokrajine Tyneside in estonskega mesta Tartu. Ko pojasnimo, kako je bila zasnovana raziskava v okviru Študije mest, in razrešimo nekatere metodološke težave, poskušamo predstaviti natančno sliko različnih vrst občinstva, njegovih preferenc in pogostosti obiskov gledališča. Na podlagi podatkov, zbranih v omenjenih štirih mestih, je mogoče na splošno in podrobneje priti do primerjalnih sklepov o delih prebivalstva, ki si ogledajo gledališko ponudbo. Eden od zanimivih rezultatov pokaže, da v Groningenu poklicno gledališko ponudbo za odrasle izkoristi 8,4 % mestnega prebivalstva, medtem ko v Tartuju primerljivi delež znaša 20,7 %.
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)75-97
  Aantal pagina's24
  TijdschriftAmfiteater
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift1-2
  StatusPublished - okt-2015

  Citeer dit