Global assays of fibrinolysis

Ton Lisman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
29 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)e140-e141
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational journal of laboratory hematology
Volume39
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - dec.-2017

Citeer dit