Global urban analysis: A survey of cities in glolbalisation

G. J. Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1484-1485
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTourism Management
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - dec-2011

  Citeer dit