Mondiaal wit verzet: Massive Resistance en de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, 1932-1969

Maarten Zwiers*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Samenvatting

  Het witte verzet tegen burgerrechten in de Verenigde Staten wordt vaak geassocieerd met het Amerikaanse Zuiden, waar raciale segregatie geïnstitutionaliseerd was tot aan het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw. Dit artikel betoogt dat segregatie niet slechts een regionaal systeem was, maar zich ook manifesteerde op het nationale en zelfs mondiale niveau gedurende de Koude Oorlog. Bovendien was het verknoopt met belangrijke sectoren van de Amerikaanse economie, zoals grootschalige landbouw, de olie-industrie en de productie van pesticiden.
  Vertaalde titel van de bijdrageGlobal White Resistance: Massive Resistance and the U.S. Civil Rights Movement, 1932-1969
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)179-193
  Aantal pagina's15
  TijdschriftGroniek
  Volume223
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit