Globalisering vs Rutte III: 2-1

OnderzoeksoutputProfessional

122 Downloads (Pure)

Samenvatting

De aantrekkende wereldeconomie is gunstig voor Nederland als handelsland, maar de middenklasse is kwetsbaar voor de gevolgen van globalisering en robotisering. Het kabinet Rutte III zet een stap in de goede richting door het besteedbaar inkomen van deze groep op korte termijn te verhogen. Het nieuwe regeerakkoord geeft echter geen concreet antwoord op de fundamentele vraag hoe de Nederlandse economische structuur op lange termijn te versterken in een wereldeconomie die in rap tempo verandert.
Vertaalde titel van de bijdrageGlobalisation vs Rutte III: 2-1
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)63-67
Aantal pagina's5
TijdschriftTPEdigitaal
Volume11
StatusPublished - 26-nov-2017

Citeer dit