Glucocorticoids Specifically Enhance L-Type Calcium Current Amplitude and Affect Calcium Channel Subunit Expression in the Mouse Hippocampus (vol 97, pg 5, 2007)

P. Chameau, Y. Qin, S. Spijker, August Benjamin Smit, M. Joels

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1424
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Neurophysiology
Volume105
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt.-2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit