Glucose metabolic patterns in neurodegenerative brain diseases

Laura Klaaske Teune

Onderzoeksoutput

749 Downloads (Pure)

Samenvatting

Neurodegeneratieve hersenziekten zoals de ziekte van Parkinson (PD), multisysteem atrofie (MSA), progressieve supranucleaire parese (PSP) zijn hersenaandoeningen waarbij langzamerhand – over vele jaren - de zenuwcellen in bepaalde gebieden verloren gaan. In de klinische praktijk kan het lastig zijn om onderscheid te maken tussen de verschillende ziektebeelden, omdat vooral in het begin de symptomen hetzelfde kunnen zijn. Een [18F]-fluorodeoxyglucose (FDG)-PET scan kan hierbij behulpzaam zijn. Bij dit onderzoek wordt de radiotracer FDG (een vorm van glucose (suiker)) ingezet. Dit is de energiebron van het hersenweefsel. Door een FDG-PET scan van de hersenen te maken wordt het energieverbruik in de hersenen zichtbaar gemaakt. Patronen van verminderd energieverbruik (glucose metabolisme) zijn voor elke neurodegeneratieve hersenziekte anders. Het doel van dit proefschrift was onder andere om met behulp van een FDG-PET scan het glucose metabolisme in de hersenen bij neurodegeneratieve hersenziekten in beeld te brengen. Met behulp van de wiskunde rekentechniek SSM/PCA zijn de ziekte-specifieke metabole patronen voor PD,MSA en PSP geïdentificeerd. Daaruit is gebleken dat met behulp van deze metabole patronen in een vroeg stadium een goed onderscheid tussen de verschillende ziektebeelden gemaakt kan worden. Daarnaast is het mogelijk om een score per patiënt te berekenen die weergeeft in hoeverre het metabole hersenpatroon van een individuele patiënt overeenkomt met het ziekte-specifieke metabole groepspatroon van PD, MSA of PSP. Met deze methodiek kan de waarschijnlijkheid bepaald worden dat iemand een bepaalde ziekte heeft. Daarom kunnen deze ziekte-specifieke metabole patronen een waardevol hulpmiddel zijn in de klinische praktijk bij het stellen van de juiste diagnose.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Dierckx, Rudi, Supervisor
  • Leenders, Nico, Supervisor
  • Renken, Remco, Supervisor
Datum van toekenning8-mei-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036761215
Elektronische ISBN's9789036761208
StatusPublished - 2013

Citeer dit