Glycoconjugates via Phosphorus Ylides

Ehsan Ghonchepour, Constantinos G. Neochoritis, Katarzyna Kurpiewska, Justyna Kalinowska-Tluscik, Mohammad R. Islami, Alexander Domling*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Zoekresultaten