Glyptis, S., editor, 1993: Leisure and the environ ment : essays in honour of Professor J.A. Patmore. London: Belhaven Press

G. J. Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)113-115
  Aantal pagina's3
  TijdschriftProgress in Human Geography
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - mrt-1994

  Citeer dit