Gnostic countercultures: Terror and intrigue

April D. DeConick (Redacteur), Lautaro Roig Lanzillotta (Redacteur)

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Plaats van productieLeiden
UitgeverijBrill
Aantal pagina's332
ISBN van geprinte versie9789004436985
StatusPublished - jan.-2020

Citeer dit