Goed natuurbeleid is ook economische van belang: Opinie over de voorstellen om drastisch te bezuinigen op natuurbeleid, in het bijzonder op realisatie van de Ecologische HoofdStructuur (EHS)

Chris Backes, Kees Bastmeijer, Jonathan Verschuuren

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
TijdschriftTrouw
StatusPublished - 11-nov.-2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit