Goederen met negatieve waarde in het Nederlandse vermogensrecht

Albert Aleidus Johannes Smelt

Onderzoeksoutput

622 Downloads (Pure)

Samenvatting

De vraag die in het onderzoek centraal staat, is hoe goederen met negatleve waarde ingepast kunnen worden in het systeem van het Nederlandse vermogensrecht. Het onderzoek is onderverdeeld in vier verschillende delen. In deel A wordt ingegaan op de betekenis van het begrip 'goed met negatieve waarde'. Tevens wordt besproken wat de juridische kenmerken zijn van goederen met een negatieve waarde. De juridische kenmerken van goederen met negatieve waarde worden in de delen B,C en D verder toegelicht en uitgewerkt aan de hand van verschillende civielrechtelijke vraagstukken. In deel B wordt aandacht besteed aan afstand van goederen met een negatieve waarde. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Verstijlen, Frank, Supervisor
Datum van toekenning3-jan.-0001
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 2006

Citeer dit