Goederenrecht en duurzaamheid

Bram Akkermans, Björn Hoops

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

244 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)330-336
Aantal pagina's7
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume154
Nummer van het tijdschrift7407
StatusPublished - 21-mrt.-2023

Citeer dit