Goederenrechtelijke rechtsvorderingen tot afgifte : Over onjuiste aantasting van het absolute karakter van goederenrechtelijke rechten in het Burgerlijk Wetboek

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1335 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)275-283
Aantal pagina's9
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume175
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit