Goederenrechtelijke verplichtingen tot een doen in faillissement

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)p. 48 - 56
  TijdschriftTijdschrift voor Insolventierecht
  Volumenr. 2
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit