Going against the flow: A case for peroxisomal protein export

C Williams

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
77 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1386-1392
Aantal pagina's7
TijdschriftBiochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research
Volume1843
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul-2014

Citeer dit