Gokt u mee?

T. Vermaat, Ruud H. Koning

OnderzoeksoutputAcademic

161 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)867 - 869
Aantal pagina's3
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume86
Nummer van het tijdschrift4333
StatusPublished - 2001

Citeer dit