Gothic Logic: Charles Brockden Brown and the Science of Sensationalism

W.M. Verhoeven

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)91 - 99
  Aantal pagina's9
  TijdschriftEuropean Journal of American Culture
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2001

  Citeer dit