GPL: de auteursrechtelijke toestemming tot gebruik

OnderzoeksoutputAcademic

816 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoofdstuk welke zich richt op de GPL licentie, de meest gebruikte licentie voor Open Source projecten
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)101-112
Aantal pagina's12
TijdschriftOpen Source Jaarboek 2006-2007
StatusPublished - 2006

Keywords

  • auteursrecht
  • licenties
  • open source
  • 86.78
  • 86.33
  • 86

Citeer dit