Grading system and management guidelines for dermatitis induced by head and neck radiotherapy plus cetuximab: clinical validation required

J. A. Langendijk*, S. F. Oosting

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2157-2159
Aantal pagina's3
TijdschriftAnnals of Oncology
Volume22
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt-2011

Citeer dit