Grapes- and stonewall-related DNA damage responses in Drosophila melanogaster

Onderzoeksoutput

28 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een normale celcyclus wordt op specifieke punten (checkpoints) gecontroleerd op een goed verloop van de verschillende fasen. Pas daarna deelt de cel zich en wordt DNA doorgegeven aan de dochtercellen. Als er bij een bepaald checkpoint iets niet in orde is wordt de cyclus tijdelijk gestopt en het beschadigde DNA hersteld. Checkpoint regulatie speelt dus een belangrijke rol bij de overleving van DNA-schade. Er is al veel onderzoek gedaan naar Chk1-afhankelijke checkpoint regulatie in gisten, muizen en van de mens afkomstige cellijnen. Deze modelsystemen hebben echter de nodige nadelen. Omdat deze nadelen niet gelden voor fruitvliegjes (Drosophila melanogaster) is er voor het eerst binnen de medische faculteit van Groningen gebruik gemaakt van Drosophila als modelorganisme om meer inzicht te krijgen in complexe signaaltransductieroutes en genetische interacties. Uit de resultaten bleek dat het Chk1-afhankelijke DNA-schade checkpoint in Drosophila op een soortgelijke manier gereguleerd wordt als in het eencellige modelorganisme gist. Het Chk1-afhankelijke DNA-replicatie checkpoint in Drosophila wordt op een soortgelijke manier gereguleerd als in de mens. Ook ontdekte de promovenda dat het Stonewall-eiwit in staat is om cellen te beschermen tegen DNA-schade via een nieuw mechanisme.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Kampinga, Harrie, Supervisor
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789090203546, 9090203540
StatusPublished - 2006

Citeer dit