Graph theoretical elaboration of cumulative scaling techniques

Frans N. Stokman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)277-288
  Aantal pagina's12
  TijdschriftQuality & Quantity
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1980

  Citeer dit