Graven naar macht: Dubbelfunkties tussen grote Nederlandse bedrijven en instellingen in 1969

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  54 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot) 257-291
  Aantal pagina's0
  TijdschriftActa Politica
  Volume 8
  StatusPublished - 1973

  Citeer dit