GRAVITATIONAL IMAGING BY SUPERCLUSTERS

RH SANDERS*, TS VANALBADA, TA OOSTERLOO

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)L91-L94
Aantal pagina's4
TijdschriftAstrophysical Journal
Volume278
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1984

Citeer dit