Green HEMS: how to make it happen

E. ter Avest*, M. Kratz*, T. Dill, M. Palmer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  30 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Artikelnummer23
  Aantal pagina's3
  TijdschriftScandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 4-mei-2023

  Citeer dit