Grensoverschrijdende omzetting van EU/EER-kapitaalvennootschappen

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

15 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageCross-border conversion of EU/EEA-capital companies
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2022/60
Pagina's (van-tot)365-376
Aantal pagina's12
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume2022
Nummer van het tijdschrift10/11
StatusPublished - 12-jul.-2022

Citeer dit