Grensoverschrijdende schatvinding en het Pruisische landrecht

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)77-86
TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
Volume37
StatusPublished - 2020

Citeer dit