Grenzen aan de krimp: Toespitsing Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling Noodzakelijk

Tialda Haartsen, Pauline Krikke, Pieter Hooimeijer, Harry van Waveren

OnderzoeksoutputProfessional

266 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
StatusPublished - okt-2014

Citeer dit