Grenzen aan de professionele autonomie van de strafrechter?

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)172 - 178
  TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
  Volume2011
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit