Grenzen van de dood

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

De dood is een universeel gegeven waarop wij, mensen, grip proberen te krijgen. We vertellen verhalen over een leven na de dood en onderhouden levendige banden met de overledenen. We investeren in technologische ontwikkelingen zoals cryonisme en kunstmatige intelligentie. En in het landschap creëren we bijzondere, afgebakende plaatsen voor de doden. In de hedendaagse post-seculiere samenleving wordt de dood voortdurend bezworen en begrensd. In dit essay bespreek ik wat deze grenzen vertellen over de menselijk omgang met de dood.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)13-16
TijdschriftSoAP : Sociologisch Antropologisch Periodiek
Volume2022
Nummer van het tijdschriftmei
StatusPublished - mei-2022

Citeer dit