Grijs ondernemerschap. Motivaties om ondernemer te worden na het 50ste levensjaar

OnderzoeksoutputProfessional

4 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het aandeel grijze ondernemers stijgt. Steeds vaker is er aandacht voor nieuw ondernemerschap door mensen die in de werkende maatschappij als meer senior gezien worden. Denk aan iemand die na de pensioengerechtigde leeftijd als zzp’er in dezelfde branche aan de slag gaat, of het openen van een B&B wanneer de kinderen het huis uit zijn. Wat zijn de motivaties om op latere leeftijd nog een eigen bedrijf te beginnen?
Vertaalde titel van de bijdrageGrey entrepreneurship, motivations to become self employed after the age of 50
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1-5
Aantal pagina's5
TijdschriftGerōn: tijdschrift over ouder worden & samenleving
Volume22
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 25-nov-2020

Citeer dit