Grind en geluid

S.J. Bennema, Paul Ike, Henk Voogd

  OnderzoeksoutputAcademic

  294 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In het onderzoek worden de problemen in kaart gebracht die samenhangen met de toepassing van de Wet Geluidhinder op de winning van grind. In het bijzonder is gekeken naar de afstemming tussen de besluitvorming in het spoor van de Ontgrondingenwet, van de Wet Geluidhinder en de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
  Originele taal-2Dutch
  Plaats van productieDelft
  UitgeverijDelftse Universitaire Pers
  Opdrachtgevend orgaanResearchvereniging Grindwinningsbedrijf, Heel
  Aantal pagina's141
  ISBN van geprinte versie90-6275-220-9
  StatusPublished - 1985

  Keywords

  • grindwinning
  • geluidhinder
  • opervlaktedelfstoffen
  • wet geluidhinder
  • stiltegebied
  • ontgrondingenwet
  • wet op de ruimtelijke ordening
  • STEVOL
  • ontgrondingsvergunning
  • akoestische berekening
  • ontheffingen
  • zonering

  Citeer dit