Grind geëvalueerd

OnderzoeksoutputProfessional

59 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een nadere beschouwing van de tot 1984 opgestelde prognoses. Aanbevelingen voor nieuw op te stellen prognoses.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieDelft
UitgeverijDelftse Universitaire Pers
Opdrachtgevend orgaanResearchvereniging Grindwinningsbedrijf, Heel
Aantal pagina's90
ISBN van geprinte versie9062751962
StatusPublished - jul.-1985
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • grind
  • prognoses
  • prognosemodellen
  • grindverbruik
  • multiple regressieanalyse
  • grindproductie
  • grindwinning

Citeer dit