Grip krijgen op taalangst: Deelproject ‘Met je mond vol Nederlands’

Alies Post

OnderzoeksoutputProfessional

190 Downloads (Pure)

Samenvatting

Alies Post onderzocht in welke mate taalangst - de angst om een vreemde taal te leren - van invloed is op het taalleren. Zij voerde dit onderzoek uit bij (Syrische) vluchtelingen die momenteel de Nederlandse taal leren. Conclusie was: veel praten met native speakers waarbij men zich prettig voelt en positieve feedback geven op het leerproces vermindert het gevoel van taalangst. Het geeft niet alleen houvast aan studenten, ook docenten kunnen dit onderzoek aangrijpen door de tips hun lessen te implementeren.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijScience Shop, University of Groningen
Aantal pagina's7
StatusPublished - 2017

Citeer dit