Grip op je eigen leerproces: Het effect van motivatie: Deelproject ‘Met je mond vol Nederlands’

Kristy Kuik

OnderzoeksoutputProfessional

486 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het leren van een vreemde taal is soms frustrerend en demotiverend. Hoe hou je jezelf toch gemotiveerd om verder te gaan? Kristy Kuik onderzocht dat samen met een groep (Syrische) vluchtelingen die momenteel bij het Talencentrum de Nederlandse taal leren. Het stellen van kleine en behapbare doelen draagt bij aan een positief motivatieniveau in de klas, concludeerde Kristy. Het is niet alleen een handige stok achter de deur voor studenten die een nieuwe taal leren, ook docenten kunnen met Kristy’s conclusies verder door samen met hun studenten realistische doelen te stellen.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijScience Shop, University of Groningen
Aantal pagina's10
StatusPublished - 2017

Citeer dit