'Groei Krimp': Saldering en Nature 2000; Een onderzoek in opdracht van de Provincie Gelderland naar salderingsmogelijkheden onder het gebiedenbeschermingsregime van de Europese Habitatrichtlijn

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Plaats van productieTilburg
UitgeverijCentrum voor Wetgevingsvraagstukken, Universiteit van Tilburg
StatusPublished - 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit