Groen Kookboek, milieubewust koken met een laag energie- en landgebruik

  Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

  164 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De IVEM wil zowel op wetenschappelijke als op praktische wijze bijdragen aan het bevorderen van een duurzame samenleving. Het verminderen van het energie- en het ruimtebeslag ten behoeve van voeding kan daar zeker een bijdrage aan leveren. Hiervoor is een vertaalslag van wetenschappelijk naar een voor huishoudens toegankelijk niveau nodig. Met behulp van de verkregen kennis in de hierboven besproken onderzoeken is deze vertaalslag uitgevoerd. Het resultaat hiervan is dit ‘Groene kookboek’. In de bij het kookboek behorende werkdocument wordt de vertaalslag gedocumenteerd. Het werkdocument bevat de achtergrondinformatie in de vorm van gebruikte berekeningen, aannames en referenties. Met dit ‘Groene kookboek’ kan de consument de benodigde kennis worden aangereikt om door middel van hun voeding de milieubelasting te reduceren.
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's0
  StatusPublished - 2000

  Citeer dit