Grondbeleid belangrijk fundament onder prestatieafspraken

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)18-22
Aantal pagina's5
TijdschriftB&G, uitgave Bank Nederlandse Gemeenten
Nummer van het tijdschrift34
StatusPublished - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit