Grondrechten en het contractenrecht: een pleidooi voor constitutionalisering met mate

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)221-231
Aantal pagina's11
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Volume25
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit