Groningen vernieuwt programmabegroting

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)20 - 23
TijdschriftOverheidsmanagement
Volume22
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2009

Citeer dit